TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI
TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

Tuyển Dụng

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

30-03-2018 09:49:14 AM
+ Dự toán kinh mghiệm làm việc từ 3 năm-đến 5 năm, lương từ 10 triệu đến 12 triệu + Kỹ sư cầu đường mghiệm làm việc từ 3 năm-đến 5 năm, lương từ 10 triệu đến 12 triệu Mọi chi tiết liên hệ: (028)39102423 ,gặp Lynh Mail: mylynh@pat.vn ( Hồ sơ gửi về mail Lynh)

Các sản phẩm khácTin khác