TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

Thiết kế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009

30-05-2017 04:12:52 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - 2009 Phân Hiệu Quận 8 Đường Thanh Niên, Phường 16, Quận 8, TP.HCM Chủ đầu tư: 10 tầng Tổng DTXD: 23.324 m Tổng vốn đầu tư: 175 tỷ

Các sản phẩm khácTin khác