NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019
NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

Thiết kế

NHÀ XƯỜNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2 -2019

15-10-2019 10:47:20 AM
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TIÊU CHUẨN 1000M2-2019 khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, Long Thành - Đồng Nai Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần xây Dựng và Phát Triển Thế Hệ Mới Qui mô: 9,88ha Tổng vốn đầu tư: 196 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác