NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

Thiết kế

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

23-05-2017 01:35:16 PM
Công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (trạm số 1) KCN Lê Minh Xuân 3 công suất 16.000m3/ngày đêm- giai đoạn 01 công suất 6.000m3/ngày đêm.

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải công nghiệp củng như nước thải sinh hoạt. Qua trình đó gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và sản xuất nước thải được xử lý an toàn với môi trường. Một sản phẩm của xử lý nước thải thường là một chất thải bán rắn hoặc bùn, mà cần phải xử lý hơn nữa trước khi được thải ra hoặc được áp dụng đất (thường là phân bón cho nông nghiệp, tái chế làm thức ăn chăn nuôi đối với bùn nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy chế biến bột mỳ).

Các sản phẩm khácTin khác