NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG
NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

Thiết kế

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

27-06-2017 04:16:11 PM
*Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phước Đông *Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN40.2011/BTNMT, cột A *Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG *Phạm vi công việc: EPC

*Tên công trình:                       Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phước Đông
*Tiêu chuẩn xử lý nước thải:    QCVN40.2011/BTNMT, cột A
*Chủ đầu tư:                           Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG
*Phạm vi công việc:                  EPC

       Tại KCN Phước Đông – Bời Lời hiện có 3/11 nhà máy đang hoạt động. Tổng lượng nước thải hiện phát sinh khoảng 200m3/ngày đêm. Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 5.000m3/ngày đêm để thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ KCN được xử lý đạt tiêu chuẩn A QCVN 40:2011 trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, Công ty TNHH Pou Li Việt Nam đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3 ngày và đã được Sở TN&MT Tây Ninh kiểm tra xác nhận.

        Tuy nhiên, trong thời gian ngắn sắp tới, khi phân khu dệt nhuộm ở KCN Phước Đông đi vào hoạt động, có lưu lượng nước thải khoảng 45.000 m3/ngày đêm thì hệ thống xử lý nước thải trong khu trở nên quá tải. Do đó, Công ty CP đầu tư VRG – chủ đầu tư hạ tầng Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phân kỳ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm thu gom và xử lý nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm trong KCN đạt tiêu chuẩn quy định.

Các sản phẩm khácTin khác