NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010
NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

Thiết kế

NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010

30-05-2017 04:18:39 PM
NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC - 2010 Xã Nghĩa Thành - Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ đầu tư: CTCP Sonadezi Châu Đức Qui mô: 2 tầng Tổng DT XD: 3.356 m Tổng vốn đầu tư: 10.6 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác