Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat
Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

Thiết kế

Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat

30-05-2017 04:17:18 PM
Cổng Chào Cửa Khẩu XaMat - 2008 Cổng cửa khẩu & Trạm kiểm soát liên hợp khu kinh tế cửa khẩu Xamat Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Xamat Qui mô: 2 tầng Tổng DT XD: 3.280 m

Các sản phẩm khácTin khác