CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007
CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

Thiết kế

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

30-05-2017 04:13:13 PM
CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007 264 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư xây dựng Cao Su Qui mô: 6 block, 22 tầng Tổng DT sàn XD: 124.310 m Tổng vốn đầu tư: 720 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác