TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

Mục đầu tư

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ AN THÀNH - 2009

22-08-2017 10:33:51 AM
Đường xuyên Á, Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành Qui mô:3 tầng Tổng diện tích xây dựng: 13.287m2 Tổng vốn đầu tư: 85 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác