TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

Mục đầu tư

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHỊ XUÂN - 2006

22-08-2017 01:54:10 PM
Khu dân cư Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. HCM Chủ đầu tư: Ban quản lý cụm công nghiệp Nhị Xuân Qui mô: 3 tầng Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.375 m² Tổng vốn đầu tư: 58 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác