QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009
QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

Mục đầu tư

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

21-08-2017 02:35:00 PM
Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô thị & khu công nghiệp Đức Hòa III - Resco Qui mo: 68.72 ha Tổng vốn đầu tư: 250 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác