QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008
QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

Mục đầu tư

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

21-08-2017 03:02:25 PM
Huyện Gò Dầu - Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Sài Gon VRG Qui mô:3.000 ha Tổng vốn đầu tư: 3.500 tỷ VND Liên doanh: Hyder (Anh) & ACLA (HongKong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác