QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008
QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

Mục đầu tư

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

21-08-2017 02:50:19 PM
Xã Bình Mỹ - Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp. HCM Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG Qui mô: 338.38 ha Tổng vốn đầu tư: 592 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác