QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009
QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

21-08-2017 02:11:59 PM
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: UBND tỉnh Đồng Nai, tổ hợp Sonadezi Qui mô: 350 ha Tổng vốn đầu tư: 620 tỷ VND Liên doanh: Hyder (Anh) & ACLA (HongKong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác