QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

21-08-2017 02:25:12 PM
Huyện Châu Đức: tỉnh Bà Rịa - V\ũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Qui mô: 42 ha Tổng vốn đầu tư: 80 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác