QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008
QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

21-08-2017 03:11:17 PM
Xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án huyện Gò Dầu Qui mô: 71.2 ha tổng vốn đầu tư: 132 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác