QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

21-08-2017 01:42:41 PM
Xã Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức Liên doanh: Hyder (Anh) & ACLA (Hong Kong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác