QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

21-08-2017 01:33:39 PM
X4 Bình Mỹ- Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp.HCM Chủ đầu tư: Công ty cổ phầ đầu tư Sài Gòn VRG Qui mô: 55.42 ha. Tổng vốn đầu tư:98.5tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác