QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

21-08-2017 02:31:41 PM
Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô thị & khu công nghiệp Đức Hòa III - Resco Qui mo: 295.66 ha Tổng vốn đầu tư: 510 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác