QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008
QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

21-08-2017 03:16:43 PM
Huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phương Đông Qui mô: + Khu công nghiệp:500 ha + Khu dân cư : 100 ha Tổng vốn đầu tư: 900 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác