CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

Qui Hoạch

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - 2008

21-08-2017 03:16:43 PM - 1303

Huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phương Đông Qui mô: ...

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU LIÊN HỢP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI - 2008

21-08-2017 03:11:17 PM - 1556

Xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án huyện Gò Dầu Qui mô: 71.2 ha tổng...

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

QUI HOẠCH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ PHƯỚC ĐÔNG - 2008

21-08-2017 03:02:25 PM - 1185

Huyện Gò Dầu - Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty cổ...

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGIỆP ĐÔNG NAM - 2008

21-08-2017 02:50:19 PM - 1101

Xã Bình Mỹ - Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp. HCM Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG Qui mô: 338.38...

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ  VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

QUI HOỊACH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

21-08-2017 02:35:00 PM - 1105

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô thị & khu công nghiệp...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA  III - RESCO - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

21-08-2017 02:31:41 PM - 1161

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô thị & khu công nghiệp...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÂU ĐỨC - 2009

21-08-2017 02:25:12 PM - 1276

Huyện Châu Đức: tỉnh Bà Rịa - V\ũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Qui mô: 42 ha Tổng vốn...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

21-08-2017 02:18:10 PM - 1078

Huyện Châu Đức: tỉnh Bà Rịa - V\ũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Qui mô: 650 ha Liên doanh:...

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA  - 2009

QUI HOẠCH CHUYỂN ĐỔI - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA - 2009

21-08-2017 02:11:59 PM - 1109

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: UBND tỉnh Đồng Nai, tổ hợp Sonadezi Qui mô: 350 ha Tổng...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

21-08-2017 01:55:54 PM - 1068

Xã Gia Lộc - Lộc Hưng, huyện Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ  SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ SONADEZI HỮU PHƯỚC-2010

21-08-2017 01:42:41 PM - 1371

Xã Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi...

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM -2010

21-08-2017 01:33:39 PM - 1109

X4 Bình Mỹ- Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp.HCM Chủ đầu tư: Công ty cổ phầ đầu tư Sài Gòn VRG Qui mô: 55.42...