NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007
NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

Mục đầu tư

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TÂN PHÚ - 2007

22-08-2017 01:20:41 PM
Đường Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Tp. HCM Chủ đầu tư: Ban quản lý dư án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú Qui mô: 3 tầng Tổng diện tích xây dựng: 11.150m²


 

Các sản phẩm khácTin khác