NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

Mục đầu tư

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG BỜI LỜI

27-07-2020 09:13:33 AM
*Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phước Đông *Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN40.2011/BTNMT, cột A *Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG *Phạm vi công việc: EPC *Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phước Đông *Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN40.2011/BTNMT, cột A *Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG *Phạm vi công việc: EPC Tại KCN Phước Đông – Bời Lời hiện có 3/11 nhà máy đang hoạt động. Tổng lượng nước thải hiện phát sinh khoảng 200m3/ngày đêm. Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 5.000m3/ngày đêm để thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ KCN được xử lý đạt tiêu chuẩn A QCVN 40:2011 trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, Công ty TNHH Pou Li Việt Nam đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3 ngày và đã được Sở TN&MT Tây Ninh kiểm tra xác nhận. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn sắp tới,

Các sản phẩm khácTin khác