NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

Mục đầu tư

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

24-07-2020 06:13:35 PM
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN ĐÔNG NAM (5.000 M3/NGÀY.ĐÊM) Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAIGON (VRG) Địa Điểm : KCN Đông Nam – Củ Chi – Tp.HCM. Công Suất : 10.000 m3/Ngày.Đêm (GĐ 1 : 5.000 m3/Ngày.Đêm)

Các sản phẩm khácTin khác