HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI
HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

Mục đầu tư

HÌNH ẢNH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM CỦ CHI

23-03-2020 10:30:08 AM
Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi Địa chỉ: Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 37351168 Fax: 028 37351186 Email: amvipharm@gmail.com Website: Người đại diện: Ông QURESHI ASRAR AHMAD - Tổng giám đốc

Các sản phẩm khácTin khác