CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007
CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

Mục đầu tư

CHUNG CƯ SADECO - PHÚC ĐIỀN, KHU NHÀ Ở, NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ TÂN PHONG - 2007

22-08-2017 01:34:31 PM
Đường Tân Phong, quận 7, Tp. HCM Chủ đầu tư:Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco Qui mô: 15 tầng Tổng diện tích xây dựng: 22.732m² Tổng diện tích xây dựng: 126 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác