CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010
CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

Mục đầu tư

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ & CĂN HỘ - BÌNH ĐĂNG - 2010

21-08-2017 04:38:27 PM
Khu Bình Đăng, phường 6, quận 8, Tp. HCM Chủ đầu tư:: Cong ty cổ phần Địa Ốc 7 - Resco 7 Tổng diện tích sàn xây dựng: 32.256 m2 Tổng vốn đầu tư: 196 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác